• Rady Badawcze, czyli apostołowie sukcesu nauki w Wielkiej Brytanii.

    Science Polish Perspectives
  • Państwo Króla Juliana - czyli o tym, co zrobić by lemury wciąż miały dom.

    Science Polish Perspectives
  • Wyjechali nie tylko hydraulicy

    Science Polish Perspectives

O sobie

Science: Polish Perspectives - konferencja popularno-naukowa odbywająca się od 2012 r. na przemian na uniwersytetach w Cambridge i Oxfordzie. Każdego roku wydarzenie to gromadzi ponad dwustu studentów, doktorantów i młodych naukowców realizujących swoje badania w jednostkach zagranicznych. Organizatorzy SPP mają na celu stworzenie platformy umożliwiającej nawiązanie kontaktu, przepływ informacji i wymianę doświadczeń między badaczami oraz instytucjami wspierającymi rozwój nauki. Chcą, aby SPP kojarzone było z błyskotliwymi i zdolnymi młodymi ludźmi, prowadzącymi badania na najwyższym poziomie.

Science: Polish Perspectives
Facebook